תואר שני בינלאומי בגפן וייננות

הצריכה הגדלה והולכת של יין בארץ, התפתחותה של תעשיית היינות והכרם והתרחבות השוק, 
יחד עם הצורך בהתמקצעות ועליית המודעות לחשיבות איכות היין, הוליד את היוזמה לקידום 
לימודי גידול הגפן והייננות בישראל והשוואתם למדינות יצרניות יין אחרות בעולם,
כמו צרפת, ארה"ב ואוסטרליה.

ייננות1

לפרטים נוספים:

הלנה דהב

טלפון: 08-9489509

פקס: 08-9470171

דוא"ל: helenadahab@savion.huji.ac.il