Table of Contents

שתפו אותנו

<embed>

טיפול בהתנהגויות אכילה ובתפישת הגוף

 

התנהגויות אכילה ובעיות בתפישת הגוף הן מהסוגיות המשפחתיות,  בריאותיות, רגשיות  וחברתיות הגדולות המעסיקות את מדינת ישראל בשנים האחרונות. במובנים רבים אנחנו חברה בהפרעת אכילה בה אין כמעט אדם שאינו מסוכסך עם גופו ועסוק בדרך זו או אחרת באכילה שלו ובמשקלו. לא קיים היום פתרון אמיתי לסוגיית המשקל ו- 97% מניסיונות הירידה במשקל מסתיימים בכישלון ובהשמנה חוזרת.
כישלון ההתמודדות עם בעיית ההשמנה הציף תופעה חברתית חדשה - אפליה על רקע משקל. בשנת 2017 משקל הגוף הוא זה המגדיר את ערך האדם, יופיו, זהותו בריאותו ואת מקומו בחברה. סוגיות אלה נוגעות היום לכלל האוכלוסייה וראשיתן כבר בגיל הגן (אותו עוד אפשר להציל) והמשכן לאורך כל מעגל החיים עד לגיל הזהב. מצב זה מותיר את אנשי מקצועות הבריאות והטיפול עם צורך אמיתי למציאת אפיקי התמודדות חדשים שיובילו למענה אחר, הולם ואפקטיבי לעצמם ולאלפי מטופליהם.

מטרות התכנית

הקניית ידע תיאורטי חדש וכלים טיפוליים להתמודדות עם שפת האכילה, התנהגויות האכילה ובעיות בתפישת הגוף. הכשרת אנשי המקצוע לטפל בהתנהגויות אכילה ובבעיות בתפישת הגוף לפי רוח המודל הסלוטוגני לבריאות, קשיבות וקבלה. לימוד אנשי המקצוע לדבר ולטפל בשפה חדשה. שפה בה הם מדברים עם ועל עצמם, בה הם מדברים עם האחר, בה הם מדברים עם האוכל והאופן בו אוכלים אותו. הכשרת אנשי המקצוע לעסוק בהדרכת הורים בנושאים הנוגעים ל"שפת האכילה בין הורים לילדים".

מבנה התכנית: 

42 מפגשים בימי ג'* בין השעות 15:00-20:15 בבית רייזפלד, קמפוס רחובות

* מספר מפגשים יתקיימו בימי ו'. 

  תעודת השתתפות של האוניברסיטה העברית תוענק לעומדים בכל דרישות הקורס

תנאי קבלה: תואר ראשון רלוונטי ממוסד המוכר ע"י המל"ג וריאיון אישי

עלות ותנאי תשלום:

עלות התכנית: 12,980 ₪        

ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאות (עד 12 תשלומים).

דמי הרשמה בסך 300 ₪ לא יוחזרו וינוכו משכר הלימוד

לפרטים נוספים והרשמה:

סופי גרויסמן
הפקולטה לחקלאות  מזון וסביבה המדור ללימודי חוץ

טלפון: 08-9489063

פקס: 08-9470171

דוא"ל: hutz.agri@mail.huji.ac.il