דרישות קבלה

תנאי קבלה:

תואר ראשון רלוונטי ממוסד המוכר ע"י המל"ג וריאיון אישי.