סמסטר קיץ

למבקשים ללמוד בסמסטר קיץ מומלץ לקרוא גם אודות קורסי ההכנה 

קהל היעד:
סטודנטים המבקשים להקדים וללמוד חלק מקורסי החובה, על מנת להקל על לחץ הלימודים בשנת לימודיהם הראשונה, 
וסטודנטים מן המניין אשר לא עמדו בדרישות הקורס במשך שנת הלימודים ומבקשים לחזור עליו.

הלימודים מתקיימים במקצועות:

 - עקרונות הכימיה  - מועדי הקורס: 31/07/18 - 06/09/18

 - כימיה אורגנית א'  - מועדי הקורס: 27/07/18 - 31/08/18

 - חדו"א א' (מורחב)  - מועדי הקורס: 31/07/18 - 06/09/18

 - חדו"א א'  - מועדי הקורס: 30/07/18 - 29/08/18

 - חדו"א ב'  - מועדי הקורס: 30/07/18 - 29/08/18

 * מועדי הבחינות בקורסים יתקיימו במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2018

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל:kerenoha@savion.huji.ac.il