סמסטר קיץ

קהל היעד:
סטודנטים מן המניין אשר לא עמדו בדרישות הקורס במשך שנת הלימודים ומבקשים לחזור עליו.

הלימודים מתקיימים במקצועות:

 - עקרונות הכימיה  - מועדי הקורס: 28/7-05/09

 - כימיה אורגנית א'  - מועדי הקורס:28/7-20/08

 - חדו"א א' (מורחב)  - מועדי הקורס: 28/07-05/09

 - חדו"א א'  - מועדי הקורס:29/07-30/08

 - חדו"א ב'  - מועדי הקורס: 09/08-11/09

 * מועדי הבחינות בקורסים יתקיימו במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2019

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל:kerenoha@savion.huji.ac.il