סמסטר קיץ

למבקשים ללמוד בסמסטר קיץ מומלץ לקרוא גם אודות קורסי ההכנה 

קהל היעד:
סטודנטים מן המניין אשר לא עמדו בדרישות הקורס במשך שנת הלימודים ומבקשים לחזור עליו.

הלימודים מתקיימים במקצועות:

 - עקרונות הכימיה  - מועדי הקורס: 31/07/18 - 06/09/18

 - כימיה אורגנית א'  - מועדי הקורס: 27/07/18 - 31/08/18

 - חדו"א א' (מורחב)  - מועדי הקורס: 31/07/18 - 06/09/18

 - חדו"א א'  - מועדי הקורס: 30/07/18 - 29/08/18

 - חדו"א ב'  - מועדי הקורס: 30/07/18 - 29/08/18

 * מועדי הבחינות בקורסים יתקיימו במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2018

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל:kerenoha@savion.huji.ac.il