עלות ותנאי תשלום

שכ"ל לתכנית: 12,980 ש"ח* (עד 12 תשלומים נושאי ריבית)

*נכון לשנה"ל תש"ף, בבדיקה