פיתוח עסקי של קניין רוחני והמצאות

לפרטים   נוספים   והרשמה

לירון דיין - בן מנחם

המדור ללימודי חוץ,
הפקולטה לחקלאות  מזון וסביבה, רחובות.
טלפון :08-9489991
פקס : 08-9470171
דוא"ל:lirondb@savion.huji.ac.il 

מועד פתיחת הקורס: 25.12.2018

int prop

מחקרים מראים כי 80% מערך חברות ציבוריות בעולם מיוחס לקניין הרוחני שברשותן. במקביל למגמה עולמית של הכרה בחשיבות הקניין הרוחני, ככלי עסקי מרכזי וכמפתח ליצירת ערך ושמירה על יתרון תחרותי.

קניין רוחני (Intellectual Property) הוא שם כולל לאוסף זכויות בנכסים לא-מוחשיים (וירטואליים) שהם פרי יצירתו של אדם.  
זכויות קניין רוחני הן בין השאר, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות מטפחים של זני צמחים וסודות מסחריים.

במקרים רבים, לקניין הרוחני יש ערך מסחרי והוא מהווה מרכיב אסטרטגי תחרותי ועסקי, שיש להגן עליו.

בשוק החדשנות משתתפות חברות מכל תחומי התעשייה – הייטק, פרמצבטיקה, מכשור הרפואי, כימיה, חקלאות, ביוטכנולוגיה, קלינטק ותחומים רבים נוספים.

מרכזי מחקר ופיתוח, במוסדות מחקריים ובחברות מסחריות מבוססות חדשנות, משקיעים משאבים רבים בניהול ובמימוש אפקטיבי של ההמצאות והנכסים הרוחניים האחרים, הנוצרים בהם, כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלהם.

ייחודו של הקורס

הקורס מתמקד בלימוד ההיבטים העסקיים והמעשיים, של מימוש והשאת ערך של הזכויות בנכסים לא-מוחשיים, ובאופן הניצול שלהם כחלק מהאסטרטגיה העסקית

ניהול אקדמי: פרופסור חיים רבינוביץ', חתן פרס קיי לפיתוחים חדשניים, כיהן כרקטור האוניברסיטה העברית וכדיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה.

ניהול מקצועי: מר זיו שומרוני, דירקטור ויועץ לפיתוח עסקי בחברות בארץ ובחו"ל.

מטרות הקורס

  • הרחבת הידע הניהולי והקניית ראייה עסקית אסטרטגית מקיפה, הנדרשת לעוסקים במסחורIP  או ניהולו בארגון, הן החוצה(Licensing out) והן פנימה לתוך החברה (Licensing in).
  • היכרות עם ההיבטים העסקיים והמודלים בתחום: שיטות לקביעת שווי וסוג התמורה, גורמי הסיכון ואופן גידורם.
  • לימוד אסטרטגיות הגנה על קניין רוחני, כגון פטנט, זכויות יוצרים, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכיו"ב.
  • חשיפה להיבטים המשפטיים המלווים תהליך מימוש קניין רוחני.
  • רכישת כלים מעשיים לקבלת החלטות והתמודדות עם דילמות המלוות יזמים משלב הרעיון ליישום מסחרי.

הקורס מתקיים במסגרת המדור ללימודי חוץ של האוניברסיטה העברית בקמפוס רחובות.

הזכות לשינויים קלים בתכנית הלימוד שמורה למדור ללימודי חוץ (ט.ל.ח). הפתיחה מותנית במינימום נרשמים.

שכר לימוד ותנאי תשלום

6980 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאות (ניתן לחלק לתשלומים).
דמי הרשמה בסך 300 ₪ לא יוחזרו וינוכו משכר הלימוד

5% הנחה בשכ"ל למקדימים להירשם

לפרטים נוספים והרשמה: לירון דיין - בן מנחם

המדור ללימודי חוץ, הפקולטה לחקלאות  מזון וסביבה, רחובות.

טלפון :08-9489991
פקס : 08-9470171
דוא"ל:lirondb@savion.huji.ac.il