לימודי העשרה

לימודי ההעשרה בפקולטה לחקלאות מתקיימים בשעות אחר הצהריים ובימי שישי.
למגוון הגדול של הקורסים הפתוח לקהל הרחב, לחץ:

aviv 2017

לפרטים נוספים והרשמה

אופירה אמין:
טל. 08-9489990
דוא"ל: ofiraa@savion.huji.ac.il