שמאות חקלאית

 

'שמאות חקלאית - מחזור ד

תכנית לימודים של המדור ללימודי חוץ בשיתוף עם ענף החקלאות - איגוד השמאים בישראל ובשיתוף עם תנועת אור ועיריית אופקים.

מועד פתיחת הקורס: 8 בספטמבר 2022

קהל יעד:

בעלי ניסיון חקלאי, בעלי השכלה חקלאית, שמאים          

מטרות הקורס ונושאי הלימוד:

הקניית ידע בסיסי בחקלאות: גידולי ירקות, גד"ש, הגנת הצומח, עשביה והדברתה, מטעים, כרמים, סובטרופיים, זיתים, דבורים, בקר, עופות וכמובן, מתן רקע כללי על ענף הביטוח החקלאי, אופן בדיקת נזק חקלאי בשטח, לימוד הכנת חוות דעת, ניתוח אירועי שמאות חקלאית, רקע משפטי, הופעה בבית משפט, סיורי שטח ועוד...

היקף הקורס:

125 שעות אקדמיות, 25 מפגשים פעמיים בשבוע, בימי ראשון וחמישי בין השעות: 15:00 - 19:00.

הקורס יתקיים בזום למעט מפגשי פתיחה וסיום אשר יתקיימו במכללת אגרו טק באופקים.

מחיר הקורס ותנאי תשלום:

9,750 ₪

5% הנחה תינתן לנרשמים עד 1.7.22.

10% הנחה תינתן  לחברי איגוד השמאים עם הצגת אישור על כך.     

אישורים ותעודות:

התלמידים אשר יעמדו בכל דרישות הקורס יהיו זכאים לאישור ולתעודה של האוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם איגוד השמאים בישראל ובשיתוף עם תנועת אור ועיריית אופקים.

חשוב לציין כי, איגוד השמאים מכיר בקורס זה כניתן במוסד מוכר עפ"י סעיף 4.א.ג. בתקנון איגוד השמאים בישראל.  

 

לפרטים והרשמה:

גילי אבידור-גפני

טל': 08-9489658        

מייל: giliag@savion.huji.ac.il