שמאות חקלאית

 

'שמאות חקלאית - מחזור ד

תכנית לימודים של המדור ללימודי חוץ בשיתוף עם ענף החקלאות - איגוד השמאים בישראל.

מועד פתיחת הקורס: 14.11.2021

קהל יעד :

כל מי שמעוניין לעסוק בשמאות חקלאית. לקורס יתקבלו נרשמים, שאינם בעלי השכלה חקלאית ו/או ניסיון חקלאי וגם נרשמים בעלי השכלה חקלאית ו/או ניסיון חקלאי.         

 

מטרות הקורס ונושאי הלימוד:

הקניית ידע בסיסי בחקלאות: גידולי ירקות, גד"ש, הגנת הצומח, עשביה והדברתה, מטעים, כרמים, סובטרופיים, זיתים, דבורים, בקר, עופות וכמובן, מתן רקע כללי על ענף הביטוח החקלאי,
אופן בדיקת נזק חקלאי בשטח, לימוד הכנת חוות דעת, ניתוח אירועי שמאות חקלאית, רקע משפטי, הופעה בבית משפט, סיורי שטח ועוד...

 

היקף הקורס:

125 שעות אקדמיות, 25 מפגשים אחת לשבוע, בימי ראשון בין השעות: 15:00-19:00. 

הקורס יתקיים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, קמפוס רחובות.

 

מחיר הקורס ותנאי תשלום:

9,750 ש"ח

5% הנחה תינתן לנרשמים עד 01.8.21

10% הנחה תינתן לחברי איגוד השמאים עם הצגת אישור על כך. 

אישורים ותעודות:

התלמידים אשר יעמדו בכל דרישות הקורס יהיו זכאים לאישור ולתעודה של האוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם איגוד השמאים בישראל.

חשוב לציין כי, איגוד השמאים מכיר בקורס זה כניתן במוסד מוכר עפ"י סעיף 4.א.ג. בתקנון איגוד השמאים בישראל. 

שמאות חקלאית

 

לפרטים והרשמה:

אופירה אמין

טל': 08-9489990, פקס': 08-9470171        

מייל: ofiraa@savion.huji.ac.il