ניהול לול

מועד פתיחת הקורס: יפורסם בהמשך

קהל היעד:

מנהלי חוות, בעלי תפקידים בכירים באינטגרציות, חברות נותני שירותים לענף הלול, עובדי לול, ולמעוניינים להרחיב את השכלתם בענף ויועבר ע"י טובי המומחים בענף הלול.

נושאי לימוד:

ניהול לול על תחומיו השונים: גידול, ייצור, פיטום, הזנה, רבייה, וטרינריה, ביוקלימטולוגיה, כלכלה, גידול עופות אורגניים, איכות הסביבה ובנוסף יחשפו לחידושים החלים בענף הלול שיקנו למשתתף כלים טובים ויכולות גבוהות יותר להתמודדות עם דרישות השוק המודרני.
במסגרת הקורס ישולבו מעבדות וסיורים.

היקף ומשך הקורס:

220 שעות, לנרשמים יישלח סילבוס מפורט.
שנה, אחת לשבוע בימי ה', בשעות אחר הצהריים, החל מהשעה 14:00.

עלות ותנאי תשלום:ניהול לול

8870 ₪, עד 10 תשלומים. הרשמה מוקדמת במזומן מקנה הנחה.
300 ש"ח דמי הרשמה שלא יוחזרו וינוכו משכר הלימוד

לפרטים נוספים והרשמה: 
סיגל גולדנר
טלפון:  08-9489709/285
פקס: 08-9470171
sigalg@savion.huji.ac.il