פרויקט להב"ה

תכנית להב"ה (לקראת השכלה באוניברסיטה העברית) פועלת משנת תשס"ב בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה,
בקמפוס רחובות של האוניברסיטה העברית.
התכנית מתקיימת במסגרת המדור ללימודי חוץ, תוך שיתוף פעולה עם עיריית רחובות ועיריית יבנה, ומטרתה
להוביל את תלמידי התיכון באיזור להשתלבות מוצלחת בלימודים אקדמים.

מרכז אקדמי: אור הדיה 
מרכז התכנית: אור לץ 

קהל היעד:

תלמידי תיכון בגילאי 16-18 מכיתות י'-יב'

אופי ומשך התכנית:

התכנית נמשכת שלוש שנים.
השנה הראשונה היא שנת הכנה אקדמית בהיקף של שתי שעות שבועיות ומטרתה הצגת האקדמיה על רבדיה השונים.
התלמידים לומדים בשנה זו מיומנויות למידה, חיפוש במאגרי מידע, בחירת נושא והצגתו, עריכת ניסוים במעבדה, ניתוח תוצאות וכתיבת דו"ח תוך שימוש בתכנות מחשב מתאימות.
בנוסף, נחשפים התלמידים לתחומים אקדמיים שונים הנלמדים בפקולטה לחקלאות. בשנה השנייה והשלישית משתתפים התלמידים בקורסים נבחרים הניתנים בפקולטה לחקלאות
כסטודנטים מן המניין בליווי חונכים. התלמידים מבצעים את כל החובות האקדמיות הנלוות לקורסים – תרגילים, עבודות ומבחנים וצוברים נקודות זכות.

שכר לימוד:

תלמידי כיתה י' - 300 ש"ח לשנת לימודים
תלמידי כיתות יא'-יב' - 500 ש"ח לשנת לימודים

(* יינתן סיוע בשכר לימוד במידת הצורך)

פרטים נוספים והרשמה:

באמצעות יועצי/ות בתי הספר