רפתנות הלכה ומעשה

מועד פתיחת התכנית: אוקטובר 2021

5% הנחה לנרשמים עד סוף אוגוסט

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המדור ללימודי חוץ, בקמפוס רחובות, בשיתוף עם התאחדות מגדלי הבקר משיקים תכנית לימודים ייחודית וייעודית ללימוד מקצועות הרפת. המטרה היא לקדם את החקלאות בישראל ולהכשיר את רפתני העתיד. הקורס יאפשר היכרות מעמיקה ורכישת ידע במגוון מקצועות הרפת, תוך קבלת כלים להתמודדות עם סוגיות ממשקיות ברפת המודרנית.

 
תכנית לימודים:
תכנית לימודים כוללת 900 שעות לימוד, סיורים מעבדות ועבודת גמר. בשנה ראשונה ילמדו בעיקר מקצועות בסיס ומבואות כגון, מתמטיקה, סטטיסטיקה, מבוא לכלכלה, מבוא לכימיה, ביולוגיה של התא, אנטומיה ופיסיולוגיה של בע"ח, גנטיקה וטיפוח, עקרונות התזונה ועוד. השנה השנייה תוקדש ללימודי רפת הלכה ומעשה ובכלל זה קורסים במזונות והזנה, ייצור חלב, גידול, פיטום, ממשק חליבה ובריאות העטין, רבייה, מבוא לתורת החיסון, מחלות ובריאות העדר, וגורמי סביבה. בנוסף יעשו הכרות ותרגול של תוכנות ניהול ברפת.
 
קהל היעד:
התכנית מיועדת לעוסקים בפועל ולאלו העתידים לעסוק במקצועות הרפת המעוניינים לבסס ולהרחיב את הידע , כהכשרה ולטובת תפקידים ברפת השיתופית או המשפחתית.
 
צוות ומורי התכנית:
ריכוז אקדמי: פרופ' צביקה רוט, פרופ' ליאור דוד, דר' גבי עדין.
ריכוז מקצועי: דר' יניב לבון.
רכזת התכנית: דר' דורית קלו.
הקורס יועבר על ידי מיטב מרצי הפקולטה לחקלאות וטובי המומחים בענף הרפת.
 
משך התכנית:
4 סמסטרים, אשר ימשכו על פני שנתיים אקדמאיות. הלימודים יתקיימו במהלך השבוע, בשני ימים רציפים אשר יקבעו בהמשך (לא ביום שישי). במידת הצורך, קיימת אפשרות ללינה בבית הארחה שבפקולטה.
 
עלות התכנית:
16,000 ₪ לשנת לימוד. 5% הנחה לנרשמים עד סוף אוגוסט.
 
תעודה:
למסיימים תוענק תעודה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש
רוברט ה. סמית, המדור ללימודי חוץ.
תעודה זו תאפשר בעתיד כניסה ישירה לקורס מתקדם למנהלי רפת, אף הוא מתקיים בפקולטה לחקלאות.
 
לפרטים נוספים והרשמה:
דורית קלו
טלפון: 08-9489051\08-9489547