סמסטר קיץ

הרשמה לקורסי קיץ תשפ"א פתוחה

קהל היעד:
סטודנטים מן המניין אשר לא עמדו בדרישות הקורס במשך שנת הלימודים ומבקשים לחזור עליו.

הלימודים מתקיימים במקצועות:

 - פיזיקה א' (מורחב)  - 2.8.21-10.9.21

 - עקרונות הכימיה  -5.8.21-14.9.21

 - כימיה אורגנית א'  - 2.8.21-23.8.21

 - חדו"א I (מורחב)  - 1.8.21-5.9.21

 - חדו"א א'  - 1.8.21-2.9.21

 - חדו"א ב'  - 1.8.21-2.9.21

מועדי הבחינות (מועדי א'):

 - פיזיקה א' (מורחב)  - 17.9.21

 - עקרונות הכימיה - 19.9.21

 - כימיה אורגנית א'  - 30.8.21

 - חדו"א I (מורחב)  - 13.9.21

 - חדו"א א'  - 10.9.21

 - חדו"א ב'  - 9.9.21

 

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל:kerenoha@savion.huji.ac.il

*המדור ללימודי חוץ שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים

פתיחה מותנית במינימום מספר של נרשמים