סמסטר קיץ

ההרשמה המקוונת לקורסי קיץ תשפ"ב תיפתח ב-22.6.22

קהל היעד:
סטודנטים מן המניין אשר לא עמדו בדרישות הקורס במשך שנת הלימודים ומבקשים לחזור עליו.

ישנה חובת נוכחות של 75% בקורסים

הודעה חשובה לפני הרשמה:

השנה יתקיימו בקיץ הקורסים "כימיה אורגנית א'" ו"כימיה אורגנית ב'" (קורסים אלו ניתנו בתשפ"ב כקורס אחד שמספרו 71090). 

סטודנט שצריך להשלים את קורס 71090 במלואו - צריך להירשם לשני הקורסים – כימיה אורגנית א' (71066) וכימיה אורגנית ב' (71067).

 

תלמיד שצריך להשלים רק חלק אחד מתוך הקורס 71090, יירשם לחלק שעליו להשלים:

חלק א' (שהתקיים בסמסטר א' תשפ"ב בתאריכים 23/11/2021-11/01/2022)  - יש להירשם לקורס קיץ  71066

חלק ב' (שהתקיים בסמסטר ב' תשפ"ב בתאריכים 07/03/2022-25/04/2022 ) – יש להירשם לקורס קיץ  71067

 

ההרשמה לקורסים הנ"ל פתוחה לתלמידים שלמדו בתשפ"ב  בקורס 71090, 71066 או 71067 ושזו היתה הפעם הראשונה שלמדו בקורסים הללו.

שימו לב - בקורס קיץ  - כימיה אורגנית ב' (71067) לא מתקיימת מעבדה ולכן, תלמידים שלמדו בתשפ"ב קורס 71090 או 71067 והציון שלהם במעבדה יהיה נמוך מ 75, יהיו חייבים להשלים את המעבדות בלבד בשנה הבאה ורק אז ידווח להם הציון בקורס. 

מי שכן השיג ציון 75 ומעלה במעבדה במהלך הסמסטר, ציון המעבדה ישוקלל עם ציון קורס הקיץ (71067).

 

הלימודים מתקיימים במקצועות:

פיזיקה א' (מורחב): .2.8.22 - 31.8.221

כימיה אורגנית א':  1.8.22 - 15.8.22

כימיה אורגנית ב': 2.9.22  -16.9.22

חדו"א 1 (מורחב): 2.8.22 - 6.9.22

חדו"א א: 2.8.22 - 4.9.22

 

 

מועדי הבחינות (מועדי א'):

פיזיקה א' (מורחב): 5.9.22

כימיה אורגנית א':  19.8.22

כימיה אורגנית ב': 23.9.22

חדו"א 1 (מורחב): 11.9.22

חדו"א א': 8.9.22

 

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל:kerenoha@savion.huji.ac.il

*המדור ללימודי חוץ שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים

פתיחה מותנית במינימום מספר של נרשמים