סמסטר קיץ

ההרשמה לקורסי קיץ תש"ף הסתיימה! 

קהל היעד:
סטודנטים מן המניין אשר לא עמדו בדרישות הקורס במשך שנת הלימודים ומבקשים לחזור עליו.

הלימודים מתקיימים במקצועות:

 - פיזיקה א' (מורחב)  -02.08.20-01.09.20

 - עקרונות הכימיה  -20 .02.08.20-08.09

 - כימיה אורגנית א'  - .05.08.20-04.09.20

 - חדו"א I (מורחב)  - .02.08.20-08.09.20

 - חדו"א א'  - .02.08.20-06.09.20

 - חדו"א ב'  - 02.08.20-03.09.20

 * מועדי הבחינות בקורסים יתקיימו במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2020

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל:kerenoha@savion.huji.ac.il