סמסטר קיץ

ההרשמה לקורסי קיץ תש"ף הסתיימה! 

קהל היעד:
סטודנטים מן המניין אשר לא עמדו בדרישות הקורס במשך שנת הלימודים ומבקשים לחזור עליו.

הלימודים מתקיימים במקצועות:

 - פיזיקה א' (מורחב)  -יפורסם בהמשך

 - עקרונות הכימיה  -יפורסם בהמשך

 - כימיה אורגנית א'  - יפורסם בהמשך

 - חדו"א I (מורחב)  - יפורסם בהמשך

 - חדו"א א'  - יפורסם בהמשך

 - חדו"א ב'  - יפורסם בהמשך

 * מועדי הבחינות בקורסים יפורסמו בהמשך

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל:kerenoha@savion.huji.ac.il