ניהול צאן

מועד פתיחת הקורס הבא: יפורסם בהמשך

קהל היעד:

מגדלי עיזים וכבשים, לחברות נותני שירותים לענף הצאן, למעוניינים להרחיב את השכלתם בענף ויועבר ע"י טובי המומחים בענף הצאן.

נושאי לימוד:

גידול, ייצור, גזעים, פיסיולוגיה, הזנה ומזונות, רבייה, וטרינריה, מחלות עטין ושגרת חליבה, מחלות מטבוליות של צאן, עיבוד חלב, ניהול כלכלי ושיווק תוצרת.
העמקת הידע והכרת שיטות ממשק וטכנולוגיה חדשניים בתחום ענף הצאן. בסופו יקבל המשתתף כלים טובים ויכולות גבוהות יותר להתמודדות עם דרישות המשק המודרני.

היקף ומשך הקורס:

כ-150 שעות, לנרשמים יישלח סילבוס מפורט.
 שני סמסטרים, אחת לשבוע בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, החל מהשעה 14:00. הקורס יתקיים בקמפוס הפקולטה ברחובות.

עלות ותנאי תשלום:

7430 ₪. הרשמה מוקדמת בתשלום אחד במזומן, מקנה הנחה.

לפרטים נוספים והרשמה: 
סיגל גולדנר
טלפון: 08-9489709
פקס: 08-9470171
sigalg@savion.huji.ac.il