פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי

מטרת הקורס

הקניית ידע וכלים מעשיים להתמודדות עם החלטות ניהוליות, מימוניות וארגוניות במשק החקלאי. במסגרת הקורס נלמד כיצד לקבל החלטות כלכליות וארגוניות בצורה מושכלת במטרה לשפר ולייעל את הפעילות הנוכחית ולהתמודד עם אתגרי המחר.

תיאור הקורס

הקורס יקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון. הקורס יעסוק במטרת הפירמה, אפשרויות המימון (הלוואות), מושגי הערך והזמן, חישובי ערך נוכחי  וערך עתידי, חישובי ריבית ותשואה, גורם האינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, בניית תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות. הצגת מקורות המימון האפשריים העומדים בפני מנהלי המשק לרבות: מקורות מימון בנקאיים, מקורות מימון מהמגזר הפרטי. נלמד את העקרונות הבסיסיים בהכנת תוכנית עסקית לפעילות ו/או יזמות באחד מענפי החקלאות השונים. בנוסף, הקורס יקנה כלים יישומיים לניהול עובדים וצוותים קטנים, התמודדות עם סוגיות כ"א מגוון, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים, הערכה ופיתוח ועוד.

מטלות

- הגשת תוכנית עסקית

- הצגת התוכנית העסקית בכיתה

 - נוכחות ב- 80% מהמפגשים

הקורס מיועד

למרכזי ענפים (רפת, צאן, לול, מדגה וכו'), מרכזי משק, גזברים מכהנים ומיועדים. מרכזי משק, גזברים מכהנים ומיועדים.

רצוי בעלי רקע בסיסי מתמטי.

היקף ומשך הקורס

היקף הקורס 130 שעות, 2 סמסטרים, אחת לשבוע בימי א', בין השעות 14:00-19:00.

תעודה

למסיימים תוענק תעודת סיום מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות - המדור ללימודי חוץ.

http://en.calameo.com/read/004671138da7f864dfed1