פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי

תאריך פתיחה: 25 באפריל 2022

מטרת הקורס

הקניית ידע וכלים מעשיים להתמודדות עם החלטות ניהוליות, מימוניות וארגוניות במשק החקלאי. במסגרת הקורס נלמד כיצד לקבל החלטות כלכליות וארגוניות בצורה מושכלת במטרה לשפר ולייעל את הפעילות הנוכחית ולהתמודד עם אתגרי המחר.

תיאור הקורס

הקורס יקנה ידע עם מרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד מתחומי המימון ניהול וכלכלה. הקורס יעסוק במטרת הפירמה, אפשרויות המימון (הלוואות), מושגי הערך והזמן, ריבית ותשואה, אינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, תפקיד הבנק במערכת העסקית, דוחות כספיים, ניהול סיכונים, תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות, קבלת החלטות וניהול עצמי. נלמד את העקרונות הבסיסיים בהכנת תוכנית עסקית לפעילות ו/או יזמות באחד מענפי החקלאות השונים. בנוסף, הקורס יקנה כלים יישומיים להתמודדות על דילמות ניהוליות מגוונות, למשל: ניהול עובדים וצוותים קטנים, התמודדות עם סוגיות כ"א מגוון, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים, הערכה ופיתוח ועוד.

מטלות

- הצגת התוכנית העסקית בכיתה

 - נוכחות ב- 80% מהמפגשים

הקורס מיועד

למרכזי ענפים (רפת, צאן, לול, מדגה, מטע, גד"ש וכו'), מרכזי משק, גזברים מכהנים ומיועדים.

רצוי בעלי רקע בסיסי מתמטי.

היקף ומשך הקורס

היקף הקורס 90 שעות, אחת לשבוע בימי ד', בין השעות 14:00-19:00*.
*למעט שני המפגשים הראשונים של הקורס שיתקיימו בימי ב' בתאריכים: 25.04.22 ו02.05.22.

עלות הקורס

6,490 ₪ (ניתן לשלם בעד 6 תשלומים. הרשמה עד לתאריך 04.04.22 ,תשלום מלא במזומן, מקנה הנחה).

תעודה

למסיימים תוענק תעודת סיום מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות - המדור ללימודי חוץ.