קורסי הכנה

ההרשמה המקוונת תיפתח ב-9.3.2021

קהל היעד:
כל מי שמעוניין להתחיל את לימודיו בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה וזקוק לריענון ידיעותיו או השלמתן במתמטיקה, כימיה ופיסיקה.
 
תחומי הלימודים:
 
מכינת קיץ במתמטיקה -  מועדי הקורס הראשון:  04.07.2021-26.07.2021  (הלימודים יתקיימו בימים א'-ד' בין השעות 09:00-11:00).
השיעורים מתקיימים בשתי כיתות: כיתה 9ב: הרצאה | כיתה 9א: היברידי (הרצאה+הקלטת השיעור)
 
מכינת קיץ במתמטיקה  - מועדי הקורס השני:  08.08.2021-30.08.2021 (הלימודים יתקיימו בימים א'-ד' בין השעות 09:00-11:00).
 
פיסיקה  - מועדי הקורס:  09.09.2021- 08.08.2021 (הלימודים יתקיימו בימים א'-ד' בין השעות 11:30-13:00 וביום ה' בין השעות 09:00-12:00)
 
כימיה - מועדי הקורס:  04.08.2021- 04.07.2021 (הלימודים יתקיימו בימים א'-ד' בין השעות 11:30-14:00)
השיעורים מתקיימים בכיתה 9א (ללא הקלטה)
 
מועדי הבחינות:
מתמטיקה (מכינת קיץ יולי): 05/08/21
מתמטיקה (מכינת קיץ אוגוסט) 05/09/21
פיזיקה: 14.09.21
כימיה: 12.08.21
 
מבחן בקיאות במתמטיקה יתקיים במועדים הבאים*:

17.06.2021
21.07.2021
19.09.2021
 
* לתשומת לבכם: מי שנרשם למכינה במתמטיקה, אינו צריך להירשם במקביל גם לבחינת הבקיאות. 

   

שימו לב: למבחן הבקיאות במתמטיקה יש להביא מחשבון מדעי רגיל ללא תכנות וללא גרפים. כמו כן, לא ינתן במבחן דף נוסחאות.
 
חוברת למידה עצמית במתמטיקה: https://hutz.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutzh/files/mathematics.pdf
 

* המדור ללימודי חוץ שומר לעצמו את הזכות לשינויים 

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל: kerenoha@savion.huji.ac.il