קורסי הכנה

קהל היעד:

כל מי שמעוניין להתחיל את לימודיו בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה וזקוק לריענון ידיעותיו או השלמתן במתמטיקה, כימיה ופיסיקה.

תחומי הלימודים:

מכינת קיץ במתמטיקה -  מועדי הקורס הראשון:  1.07.2020-27.07.2020 

מכינת קיץ במתמטיקה  - מועדי הקורס השני:  9.08.2020-01.09.2020

פיסיקה  - מועדי הקורס:  1.07.2020- 5.08.2020

כימיה - מועדי הקורס:  1.07.2020- 4.08.2020

 מועדי הבחינות

פיזיקה: 11.08.2020

כימיה: 13.08.2020

מבחן בקיאות במתמטיקה יתקיים במועדים הבאים:
22.06.2020
29.07.2020
1.10.2020

   

שימו לב: למבחן הבקיאות במתמטיקה יש להביא מחשבון מדעי רגיל ללא תכנות וללא גרפים. כמו כן, לא ינתן במבחן דף נוסחאות.

   חוברת למידה עצמית במתמטיקה: https://hutz.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutzh/files/mathematics.pdf

 

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל: kerenoha@savion.huji.ac.il