קורסי הכנה

קהל היעד:

כל מי שמעוניין להתחיל את לימודיו בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה וזקוק לריענון ידיעותיו או השלמתן במתמטיקה, כימיה ופיסיקה.

תחומי הלימודים:

מכינת קיץ במתמטיקה -  מועדי הקורס הראשון:  04.07.2021-26.07.2021 

מכינת קיץ במתמטיקה  - מועדי הקורס השני:  08.08.2021-30.08.2021

פיסיקה  - מועדי הקורס:  09.09.2021- 08.08.2021

כימיה - מועדי הקורס:  04.08.2021- 04.07.2021

 מועדי הבחינות

פיזיקה: יפורסם בהמשך

כימיה: יפורסם בהמשך

מבחן בקיאות במתמטיקה יתקיים במועדים הבאים:
17.06.2021
21.07.2021
19.09.2021

   

שימו לב: למבחן הבקיאות במתמטיקה יש להביא מחשבון מדעי רגיל ללא תכנות וללא גרפים. כמו כן, לא ינתן במבחן דף נוסחאות.

   חוברת למידה עצמית במתמטיקה: https://hutz.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutzh/files/mathematics.pdf

 

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל: kerenoha@savion.huji.ac.il