קורסי הכנה

 

קהל היעד:

כל מי שמעוניין להתחיל את לימודיו בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה וזקוק לריענון ידיעותיו או השלמתן במתמטיקה, כימיה ופיסיקה.

 

תחומי הלימודים:

 - מכינת קיץ במתמטיקה -  מועדי הקורס הראשון: 28/07/19 - 25/08/19 (ההרשמה סגורה)

מכינת קיץ במתמטיקה  - מועדי הקורס השני: 13/08/19 - 05/09/19

 - פיסיקה  - מועדי הקורס: 30/06/19 - 31/07/19

 - כימיה - מועדי הקורס: 30/06/19 - 31/07/19

 - מבחן בקיאות במתמטיקה - יתקיים במועדים הבאים: 14/07/2019, 01/08/2019, 07/10/2019

   שימו לב: למבחן הבקיאות במתמטיקה יש להביא מחשבון מדעי רגיל ללא תכנות וללא גרפים. כמו כן, לא ינתן במבחן דף נוסחאות.

   חוברת למידה עצמית במתמטיקה: https://hutz.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutzh/files/mathematics.pdf

 

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל: kerenoha@savion.huji.ac.il

 

הרשמה לקורסי הכנה

הנני מעוניין/ת להרשם לקורסי הכנה במקצועות המדעיים
(סמן את הקורס המבוקש).

✔  דמי ההרשמה בסך 70 ₪ מצורפים לתשלום הראשון

✔  נרשמים לקורס מכינה במתמטיקה ולמבחן הבקיאות - נא לבחור מועד

מידע אישי
התחייבות

הריני מתחייב/ת לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור קורסי ההכנה אליהם נרשמתי. ידוע לי שניתן לבטל ההרשמה בכתב/מייל בלבד עד התאריכים המצויינים מטה: שכר הלימוד לא יוחזר לאחר מועדים אלה. התשלום יוחזר רק במקרה שהקורס לא יפתח או שלא יוותר מקום בקורס.

מועדים אחרונים לביטול:

לקורסי הכנה בכימיה ופיזיקה עד לתאריך 20/06/2019,

למכינת קיץ במתמטיקה: מועד הראשון עד לתאריך 18/07/2019 מועד שני עד לתאריך 03/08/2019

 

למקבלים השתתפות במימון הקורס, נא לצרף התחייבות חתומה ע"י המוסד/הגורם המממן.

 

 

צרף התחייבות
גודל קובץ מירבי: 20 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx odt ppt xls xlsx zip

לתשומת לבך: על פי החלטת רשויות האוניברסיטה, כל הקורסים הנלמדים בקיץ מדווחים לשנת הלימודים שמתחילה בסתיו העוקב. בהתאם לכך, הציון/ים שמתקבל/ים משפיע/ים על הממוצע של השנה העוקבת לקורס הקיץ.

כל נהלי הוראה ולימודים חלים על קורסי הקיץ, כולל הנוהל שמתיר לחזור על קורס פעם אחת בלבד ולכל המאוחר בשנה העוקבת לשנה בה נלמד בפעם הראשונה (כולל קורס קיץ שבסוף השנה העוקבת).

 

קורס קיץ שנלמד שלא על פי הנחיות אלה יישאר מחוץ לתואר של התלמיד והציון שיתקבל לא ישפיע על הציון הממוצע לתואר.

 

במקרה של אי ודאות, תלמיד מוזמן לפנות למזכירות הוראה לברר את זכותו או לוועדת הוראה בבקשה חריגה.

4 + 2 =