תלמידים שלא מן המניין

הצטרפות לקורסי "בוגר" ו"מוסמך" כתלמידים שלא מן המניין. 

תנאי הקבלה: ידע קודם רלוונטי, ומותנה בהסכמת המרצים.

תלמידי הפקולטה למדעי הרוח, רשאים להשתתף כחלק מלימודיהם לתואר ראשון בקורסים בנושאי אדם וסביבה, הניתנים בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות.
מגוון האפשרויות המוצע גדול במיוחד על-כן מומלץ להתייעץ עם צוות המדור על בחירת מערכת הלימודים.

 

**הרישום לשנה"ל התשפ"ג לתלמידים שלא מן המניין, התחיל.

קישור לשנתון

לפרטים נוספים

קרן אוחיון

טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל:kerenoha@savion.huji.ac.il