קורסי הכנה

ההרשמה המקוונת פתוחה כעת
 
קהל היעד:
כל מי שמעוניין להתחיל את לימודיו בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה וזקוק לריענון ידיעותיו או השלמתן במתמטיקה, כימיה
ופיסיקה.
 
מידע לנדרשים בהשלמות במתמטיקה: https://hafakulta.agri.huji.ac.il/premath
 
 
תחומי הלימודים:
 
מכינת קיץ במתמטיקה -  מועדי הקורס הראשון:  03.07.2022-31.07.2022  (הלימודים יתקיימו בימים א'-ד' בין השעות 08:45-11:15).
 
מכינת קיץ במתמטיקה  - מועדי הקורס השני:  08.08.2022-04.09.2022 (הלימודים יתקיימו בימים א'-ד' בין השעות 08:45-11:15).
 
פיסיקה  - מועדי הקורס:  11.09.2022- 08.08.2022 (הלימודים יתקיימו בימים א'-ד' בין השעות 11:30-13:30 וביום ה' בין השעות 09:00-12:00)
 
כימיה - מועדי הקורס:  02.08.2022- 03.07.2022 (הלימודים יתקיימו בימים א'-ד' בין השעות 11:30-14:00)
 
מועדי הבחינות:
מתמטיקה (מכינת קיץ יולי): 03/08/22
מתמטיקה (מכינת קיץ אוגוסט) 08/09/22
פיזיקה: 15.09.22
כימיה: 11.08.22
 
מבחן בקיאות במתמטיקה יתקיים במועדים הבאים*:
27.06.2022
28.07.2022
29.09.2022
 
* לתשומת לבכם: מי שנרשם למכינה במתמטיקה, אינו צריך להירשם במקביל גם לבחינת הבקיאות. 
   
שימו לב: למבחן הבקיאות במתמטיקה יש להביא מחשבון מדעי רגיל ללא תכנות וללא גרפים. כמו כן, לא ינתן במבחן דף נוסחאות.
 
חוברת למידה עצמית במתמטיקה: https://hutz.agri.huji.ac.il/sites/default/files/hutzh/files/mathematics.pdf
 
 
לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל: kerenoha@savion.huji.ac.il
 
* המדור ללימודי חוץ שומר לעצמו את הזכות לשינויים