ייננות באוניברסיטה העברית

הצריכה הגדלה והולכת של יין בארץ, התפתחותה של תעשיית היינות והכרם והתרחבות השוק,
יחד עם הצורך בהתמקצעות ועליית המודעות לחשיבות איכות היין, הוליד את היוזמה לקידום
לימודי גידול הגפן והייננות בישראל והשוואתם למדינות יצרניות יין אחרות בעולם, כמו צרפת,
ארה"ב ואוסטרליה.

viticulture HUJI