תאריכים ועלויות

תאריכים ועלויות 

תכנית הלימודים: עלות התכנית: 96,000 ₪ (48,000 ₪ לשני סמסטרים) כולל סדנה באיטליה/צרפת והתמחות מעשית
 * הרשמה מוקדמת לתכנית עד 14.9.2018 מזכה ב2,000 ₪ הנחה;  מועד תחילת הלימודים 14.3.2019
*  דמי הרישום לתכנית על סך 600 ₪ לא יוחזרו, ויקוזזו משכר הלימוד
לימודי ההשלמה:  עלות לימודי ההשלמה: 5,000 ₪
מועד תחילת לימודי ההשלמה 01.11.2018;