פירוט חלקי של תכנית הלימודים

נושאים מתחום הגפן והכרםבקבוקי יין

קרקע, מים, דישון ומטאורולוגיה, אנטומיה ופיזיולוגיה של גפן היין,
עקרונות בגידול גפן וטיפול בכרם ליין, מזיקים, מחלות ועשבים בגפן.

נושאים מתחום ייצור היין

עקרונות ויישום בהכנת סוגי יינות, ציוד לייצור ואריזה של יין ותפעול יקב,
מיקרו- ויניפיקציה, כימיה ויציבות של יין, מיקרוביולוגיה של יין.

נושאים מתחום האנליזה של יין

אנליזה של תירוש ויין, ביוסינתיזה של חומרי טעם וריח בפרי וביין,
הערכה חושית של סוגי יינות ופגמים ביין.

נושאים כלליים

כלכלה, ניהול ושיווק בתעשיית היין, השפעות סביבתיות של גידול גפן וייצור יין,
סדנה מקצועית בחו"ל צרפת/איטליה חידושים בכרם ויין, עם מומחים בינלאומיים