דרישות קבלה

דרישות קבלה

לתוכנית יתקבלו בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בתחומי מדעי החיים, מדעי החקלאות ותחומים דומים. בוגרים בתחומים אחרים יידרשו ללימודי השלמה. ראיונות קבלה יערכו למועמדים שיעברו את תנאי הסף. לאחר הראיונות תחליט הוועדה האקדמית על קבלת המועמדים לתכנית. מועמדים אשר לא יעמדו בדרישות תכנית ההשלמה לא יתקבלו לתכנית.

ענבים