Table of Contents

שתפו אותנו

<embed>

הזנת מעלי גירה - הלכה ומעשה

 

הקורס יתמקד בהזנת מעלי גירה:

מבוא כללי להזנת מעלי גירה, הרכב המזון, צריכת מזון, איפיון המזונות, פיסיולוגיה של מערכת העיכול, הזנה קלינית ועוד.

במסגרת הקורס יתקיימו תרגילים מונחים בתכנון מנות בחדר מחשב

מטרת הקוהעמקת הידע המקצועי בתחום הזנת מעלי גירה והקניית כלים בסיסיים לתכנון מנות.

הקורס מיועד:

למנהלי רפתות, לאנשים בעלי רקע וענין בהזנה, מכוני תערובת, מרכזי מזון.

היקף הקורס:  70 ש"ל.

תאריך פתיחה: 23 באוקטובר 2017.

משך הקורס: 14 מפגשים, פעם בשבוע בימי שני, בין השעות 14:00-19:00 בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, קמפוס רחובות.

עלות הקורס: 3950 ₪.

(ניתן לשלם עד 4 תשלומים. הרשמה עד לתאריך 03.10.17 תשלום מלא במזומן, מקנה הנחה). 

הזנה